Slik fungerer systemet med klimakvoter

Hvordan bidrar egentlig handel med klimakvoter til reduserte utslipp av klimagasser? Og hvilken rolle spiller du i den store sammenhengen? Svarene får du i denne animasjonsfilmen utviklet av Klima- og forurensningsdirektoratet og Klimaløftet.

Tema

Kategori