Film om internasjonale klimaavtaler

Det har pågått forhandlinger under FNs klimakonvensjon om en internasjonal klimaavtale i snart 20 år. Såkalt byrdefordeling er fremdeles et sentralt stridstema i forhandlingene. Hvor mye skal hvert land kutte i utslipp av klimagasser, og hvem skal betale? I denne filmen følger vi klimaaktivisten Lan Marie Nguyen Berg en dag, og vi får vite mer om klimaavtaler, klimaforhandlinger, tiltak for å redusere utslipp og hvordan ungdom kan engasjere seg.

Tema

Kategori