Klimakvoter for luftfart: Mal for overvåkningsplan i tonn-kilometer (engelsk)

Luftfartsoperatører som skal søke om kvoter fra kvotereserven må ha en godkjent overvåkningsplan i tonn-kilometer for 2014.

Tema

Kategori