Elektronisk deklarering av kjemikalier til Produktregisteret

Deklarering til produktregisteret skal gjøres ved å bruke Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering, Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn. Løsningen er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data.

Tjenester og verktøy

Tema