Rapex (Rapid Exchange of Information)

Rapex (Rapid Exchange of Information) er et EU-system for hurtig utveksling av meldinger om farlige forbrukerprodukter. Rapex er hjemlet i EUs generelle produktsikkerhetsdirektiv (2001/95/EEC) og er en del av EØS-avtalen. Rapex omfatter alle forbrukerprodukter unntatt legemidler og næringsmidler, som har egne meldesystemer. DSB er kontaktmyndighet for RAPEX i Norge. Hensikten med meldesystemet er å utveksle informasjon om farlige produkter innen EU/EØS-området, slik at tiltak kan iverksettes av nasjonale myndigheter for å begrense forekomsten av farlige produkter i markedet, og dermed forebygge helseskade.

Slik fungerer Rapex-systemet

Når et land i EU/EØS oppdager et farlig produkt, sendes det melding om dette til EU, som distribuerer meldingen videre til de andre EU-landene.

Miljødirektoratets ansvarsområde

Miljødirektoratet mottar meldinger som gjelder kjemisk helsefare og støy ved forbrukerprodukter og leker.

Hvis Miljødirektoratet får tilbakemelding om at et produkt har vært solgt på det norske markedet, tar Miljødirektoratet kontakt med importør/butikk og undersøker saken. Aktuelle reaksjoner fra Miljødirektoratet er at virksomheten må stanse salget og distribuere informasjon til kundene, for eksempels via oppslag i butikk, på sine nettsider og via annonser i dagspressen.

Tema

Kategori