Hjorteviltportalen

Hjorteviltportalen presenterer oppdatert faglig kunnskap og praktisk informasjon om hjortevilt i Norge. Portalen er en tjeneste for kommuner, rettighetshavere og jegere, eller andre som ønsker informasjon og kunnskap om hjortevilt.

 

På nettstedet finner du oppdaterte nyheter og informasjon om

  • forskning og forvaltning
  • jakt
  • skjema

Hjorteviltportalen eies av Miljødirektoratet og driftes av Stiftelsen Norsk Hjortesenter.

Tema

Kategori