Enkelt søk i Naturbase - velg tema og kriterier

191 treff

Last ned i excel Vis alt
OmrådenavnKommuneNaturtypeUtvalgt naturtype
RingsetklovenStrandaAndre viktige forekomster0
Liahornet-NykenStrandaAndre viktige forekomster0
Stavseng (aust)StrandaAndre viktige forekomster0
GeitfjelletStrandaAndre viktige forekomster0
GråsteindalenStrandaAndre viktige forekomster0
VesteråsdalenStrandaAndre viktige forekomster0
KolbeindsdalenStrandaAndre viktige forekomster0
HelldalseggaStrandaAndre viktige forekomster0
Djupdalen-DalsnibbaStrandaAndre viktige forekomster0
MiddagsnibbaStrandaAndre viktige forekomster0
Hellesylt: Ringdalelva nedenfor RingdalStrandaBekkekløft og bergvegg0
FlydalsjuvetStrandaBekkekløft og bergvegg0
LangdalselvaStrandaBekkekløft og bergvegg0
HoledalselvaStrandaBekkekløft og bergvegg0
Sunnylvsdalen: Holedalselva ovenfor FrøysaStrandaBekkekløft og bergvegg0
Liabygda: Ringsetelva nedenfor RingsetStrandaBekkekløft og bergvegg0
Geirangerfjorden: FriarenStrandaFossesprøytsone0
Geiranger. StorfossenStrandaFossesprøytsone0
Sunnylvsdalen: Danefossen ved FrøysaStrandaFossesprøytsone0
Sunnylvsdalen: Kvisla ved FrøysaStrandaFossesprøytsone0
LieneStrandaGammel barskog0
Espehjelle: NaustvikaStrandaGammel barskog0
Liabygda: ØygardsnakkenStrandaGammel barskog0
Liabygda: SætrenakkenStrandaGammel barskog0
Liabygda: TverrånaStrandaGammel barskog0
Liabygda: ResetStrandaGammel barskog0
Ovrå: YstehaugenStrandaGammel barskog0
Oksneset - VetenStrandaGammel barskog0
Hellesylt: ÅsenStrandaGammel barskog0
Ansok øvreStrandaGammel barskog0
LangflåStrandaGammel boreal lauvskog0
Hellesylt-KarbøenStrandaGammel boreal lauvskog0
Fausa: Skoggane nordStrandaHagemark0
Fausa nordStrandaHagemark0
Sunnylvsfjorden: LundanesStrandaHagemark0
FivelstadmyraneStrandaIntakte lavlandsmyrer0
NibbedalenStrandaIntakte lavlandsmyrer0
RundeggaStrandaKalkrike områder i fjellet0
Nibbedalen: ved SæterelvaStrandaKalkskog0
Ansok - GrovaStrandaKalkskog0
Liabygda: KvithammarenStrandaKalkskog0
Ovrå: Lauvikane - OvråStrandaKalkskog0
Ovrå: OvrånesetStrandaKalkskog0
Ovrå: InstehaugenStrandaKalkskog0
Liabygda: RøreneStrandaKalkskog0
Grovavika - UrdanesetStrandaKalkskog0
Røyrhusdalen: Flommark ved RøyrhussætraStrandaKroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti0
StrandadalenStrandaKroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti0
StorsæterfossenStrandaFosse-eng0
Oaldsbygda: ved Seljeflotnaustet.StrandaNaturbeitemark0
Oaldsbygda: SeljeflotStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Nesevika ved GrandeStrandaNaturbeitemark0
Nibbedalen: SetervollenStrandaNaturbeitemark0
Nibbedalen: Beitemarker ved SæterelvaStrandaNaturbeitemark0
MesætraStrandaNaturbeitemark0
InstesætraStrandaNaturbeitemark0
HumlemyraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: BjørdalssetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: BrunaStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: BygdastølenStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: DjupgjøletStrandaNaturbeitemark0
Fausa: Skoggane sørStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Flydal: HauganeStrandaNaturbeitemark0
Norangsdalen: Geilskredvatnet vestStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: Frøysadal nordStrandaNaturbeitemark0
Norangsdalen: Geilskredvatnet sørStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: FannanesetStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: HjellholaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: RøstanesetStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: GjørvavikaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: GrandestrandaStrandaNaturbeitemark0
Habostaddalen: LiasetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: HeimsetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: HolesetraStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: HumlungsetraStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: Grova nedstStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: KlevbergsetraStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: LiStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: Liasetra, ØvstestølenStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: Liasetra, NedstestølenStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: MaråkStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsfjorden: Lundanes, HalsenStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: MoldskreddalenStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: OpplendskedalenStrandaNaturbeitemark0
Strandadalen: RøyrStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva vestStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: RindalsstølenStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Humlung: SkjorabakkaneStrandaNaturbeitemark0
Habostaddalen: SvefonnaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Vesterås: TufteneStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Vesterås vestStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: VesteråsdalenStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsfjorden: Ytste ÅkernesStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Møll, ved geitefjøsetStrandaNaturbeitemark0
Langedalen: RøyrhussetraStrandaNaturbeitemark0
FramfjørstadsætraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsfjorden: Ljøvikhammaren-LjøvikskjeretStrandaNaturbeitemark0
LanglofonnaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: HøgebakkaneStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsdalen: Nedstevatnet nordsideStrandaNaturbeitemark0
LangloreitenStrandaNaturbeitemark0
BergesætraStrandaNaturbeitemark0
RingstadsætraStrandaNaturbeitemark0
FursetsætraStrandaNaturbeitemark0
DregesætraStrandaNaturbeitemark0
UksviksætraStrandaNaturbeitemark0
LitlesætraStrandaNaturbeitemark0
VassetsætraStrandaNaturbeitemark0
UksagsætraStrandaNaturbeitemark0
HabostadsætraStrandaNaturbeitemark0
MyklebustsætraStrandaNaturbeitemark0
LjøsætraStrandaNaturbeitemark0
HaugsetStrandaNaturbeitemark0
StorsætraStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva (aust og vest)StrandaNaturbeitemark0
KvanndalssætraStrandaNaturbeitemark0
Fausa: KlokkarskreåStrandaRik blandingsskog i lavlandet0
Ovrå: SvarthammarenStrandaRik blandingsskog i lavlandet0
Ovrå: InstegrovaStrandaRik blandingsskog i lavlandet0
VindsnesetStrandaRik edellauvskog0
Vindsneset sørStrandaRik edellauvskog0
Ovrå: OvråStrandaRik edellauvskog0
Nedre LjøenStrandaRik edellauvskog0
GrandeelvaStrandaRik edellauvskog0
Tindbjørgane-ÅkernesetStrandaRik edellauvskog0
GrandeStrandaRik edellauvskog0
HysketStrandaRik edellauvskog0
Horvadraget-Knivsflåelvane (Dei sju systrene)StrandaRik edellauvskog0
FrøsyaStrandaRik edellauvskog0
Ljøvika-HammarenStrandaRik edellauvskog0
Fausa: FausaliaStrandaRikmyr0
Røyrhusdalen: SmåhauganeStrandaRikmyr0
Stavseng vestStrandaRikmyr0
Røyrhusdalen: Vest for FurehaugenStrandaRikmyr0
Vesterås; Gardskroken, Almene og TrekantenStrandaSlåttemark1
Vesterås; LitjegjerdetStrandaSlåttemark1
Vesterås; Bruateigen, Småbakksenden, Litjebakken og Øvste StarreitenStrandaSlåttemark1
Vesterås; TrekantenStrandaSlåttemark1
Ljøen: LjøbakkenStrandaSlåttemark1
Ljøen: Ljøbakken ved campinghytteneStrandaSlåttemark1
Ljøen: Ljøbakken, vegskråningStrandaSlåttemark1
Strandadalen: Fjørstad ved GrøtgardenStrandaSlåttemark1
Flydal, GjerdetStrandaSlåttemark1
Strandadalen: Heim-Fjørstad nordStrandaSlåttemark0
Hjellane /StrandaSlåttemark1
Geiranger: Hole oppafor nyløaStrandaSlåttemark1
Geiranger: Hole BakkebrunaStrandaSlåttemark1
Geiranger: HolebakkStrandaSlåttemark1
Geiranger - Hole SkogkviaStrandaSlåttemark1
Geirangerfjorden: KnivsflåStrandaSlåttemark1
Liabygda: Grova øvstStrandaSlåttemark1
Liabygda: HammarenStrandaSlåttemark1
Hjellane: BjorliStrandaSlåttemark1
Ljøen: Nedre LjøenStrandaSlåttemark1
Geiranger: Vesterås GardskrokenStrandaSlåttemark1
Vesterås, StigenStrandaSlåttemark1
Vesterås, BøkviaStrandaSlåttemark1
AnsokStrandaSlåttemark1
KlevbergStrandaSlåttemark1
Vesterås, reina i BruateigenStrandaSlåttemark1
Vesterås, StorebakkenStrandaSlåttemark1
ArnebergStrandaSlåttemark1
Geiranger: SkageflåStrandaSlåttemark1
Litlegjerdet (Hellesylt bygdetun)StrandaSlåttemark0
KjellstadStrandaSlåttemark1
Espehjelle (Skotungane)StrandaSlåttemark1
Fausa: BruneStrandaSlåttemark1
Vesterås SæterlihølaStrandaSlåttemark1
Kastet IStrandaStore gamle trær0
Sunnylvsbygda: HelbostadStrandaStore gamle trær0
KorsbrekkosenStrandaStrandeng og strandsump0
Geirangerfjorden: MatvikaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Sunnylvsfjorden: Åkernesodden-FlosteinfonnaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Sunnylvsfjorden: Inste ÅkernesStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Sunnylvsdalen: FrøysadalStrandaSørvendte berg og rasmarker0
SynnylvsmolskreddalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Geirangerfjorden: Bringa aust for elvaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Geirangerfjorded: Bringa vest for elvaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
GrinddalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
FivelstadStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Løsta og VesteråsfonnaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Horvadraget-MegardsplassenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
DjupdalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
HoledalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
HoledalsvatnetStrandaSørvendte berg og rasmarker0
DjupvatnetStrandaSørvendte berg og rasmarker0
StavbrekkaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
VinsåsskredeneStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Geiranger: Maråk nordStrandaUr og rasmark0
KorsbrekkeStrandaÅlegrassamfunn0
BugenStrandaÅlegrassamfunn0