Enkelt søk i Naturbase - velg tema og kriterier

191 treff

Last ned i excel Vis alt
OmrådenavnKommuneNaturtypeUtvalgt naturtype
RingsetklovenStrandaAndre viktige forekomster0
Liahornet-NykenStrandaAndre viktige forekomster0
Stavseng (aust)StrandaAndre viktige forekomster0
GeitfjelletStrandaAndre viktige forekomster0
GråsteindalenStrandaAndre viktige forekomster0
VesteråsdalenStrandaAndre viktige forekomster0
KolbeindsdalenStrandaAndre viktige forekomster0
HelldalseggaStrandaAndre viktige forekomster0
Djupdalen-DalsnibbaStrandaAndre viktige forekomster0
MiddagsnibbaStrandaAndre viktige forekomster0
FlydalsjuvetStrandaBekkekløft og bergvegg0
LangdalselvaStrandaBekkekløft og bergvegg0
HoledalselvaStrandaBekkekløft og bergvegg0
Sunnylvsdalen: Holedalselva ovenfor FrøysaStrandaBekkekløft og bergvegg0
Liabygda: Ringsetelva nedenfor RingsetStrandaBekkekløft og bergvegg0
Hellesylt: Ringdalelva nedenfor RingdalStrandaBekkekløft og bergvegg0
StorsæterfossenStrandaFosse-eng0
Geirangerfjorden: FriarenStrandaFossesprøytsone0
Geiranger. StorfossenStrandaFossesprøytsone0
Sunnylvsdalen: Danefossen ved FrøysaStrandaFossesprøytsone0
Sunnylvsdalen: Kvisla ved FrøysaStrandaFossesprøytsone0
LieneStrandaGammel barskog0
Espehjelle: NaustvikaStrandaGammel barskog0
Liabygda: ØygardsnakkenStrandaGammel barskog0
Liabygda: SætrenakkenStrandaGammel barskog0
Liabygda: TverrånaStrandaGammel barskog0
Liabygda: ResetStrandaGammel barskog0
Ovrå: YstehaugenStrandaGammel barskog0
Oksneset - VetenStrandaGammel barskog0
Hellesylt: ÅsenStrandaGammel barskog0
Ansok øvreStrandaGammel barskog0
LangflåStrandaGammel boreal lauvskog0
Hellesylt-KarbøenStrandaGammel boreal lauvskog0
Fausa: Skoggane nordStrandaHagemark0
Fausa nordStrandaHagemark0
Sunnylvsfjorden: LundanesStrandaHagemark0
FivelstadmyraneStrandaIntakte lavlandsmyrer0
NibbedalenStrandaIntakte lavlandsmyrer0
RundeggaStrandaKalkrike områder i fjellet0
Ansok - GrovaStrandaKalkskog0
Liabygda: KvithammarenStrandaKalkskog0
Ovrå: Lauvikane - OvråStrandaKalkskog0
Ovrå: OvrånesetStrandaKalkskog0
Ovrå: InstehaugenStrandaKalkskog0
Liabygda: RøreneStrandaKalkskog0
Grovavika - UrdanesetStrandaKalkskog0
Nibbedalen: ved SæterelvaStrandaKalkskog0
Røyrhusdalen: Flommark ved RøyrhussætraStrandaKroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti0
StrandadalenStrandaKroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti0
MesætraStrandaNaturbeitemark0
HumlemyraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: BjørdalssetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: BrunaStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: BygdastølenStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: DjupgjøletStrandaNaturbeitemark0
Fausa: Skoggane sørStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Flydal: HauganeStrandaNaturbeitemark0
Norangsdalen: Geilskredvatnet vestStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: Frøysadal nordStrandaNaturbeitemark0
Norangsdalen: Geilskredvatnet sørStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: FannanesetStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: HjellholaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: RøstanesetStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: GjørvavikaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: GrandestrandaStrandaNaturbeitemark0
Habostaddalen: LiasetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: HeimsetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsbygda: HolesetraStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: HumlungsetraStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: Grova nedstStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: KlevbergsetraStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: LiStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: Liasetra, ØvstestølenStrandaNaturbeitemark0
Liabygda: Liasetra, NedstestølenStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: MaråkStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsfjorden: Lundanes, HalsenStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: MoldskreddalenStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: OpplendskedalenStrandaNaturbeitemark0
Strandadalen: RøyrStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva vestStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsmoldskreddalen: RindalsstølenStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Humlung: SkjorabakkaneStrandaNaturbeitemark0
Habostaddalen: SvefonnaStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Vesterås: TufteneStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Vesterås vestStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: VesteråsdalenStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsfjorden: Ytste ÅkernesStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Møll, ved geitefjøsetStrandaNaturbeitemark0
Langedalen: RøyrhussetraStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsfjorden: Ljøvikhammaren-LjøvikskjeretStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva: HøgebakkaneStrandaNaturbeitemark0
Sunnylvsdalen: Nedstevatnet nordsideStrandaNaturbeitemark0
LanglofonnaStrandaNaturbeitemark0
FramfjørstadsætraStrandaNaturbeitemark0
InstesætraStrandaNaturbeitemark0
LangloreitenStrandaNaturbeitemark0
BergesætraStrandaNaturbeitemark0
RingstadsætraStrandaNaturbeitemark0
FursetsætraStrandaNaturbeitemark0
DregesætraStrandaNaturbeitemark0
UksviksætraStrandaNaturbeitemark0
LitlesætraStrandaNaturbeitemark0
VassetsætraStrandaNaturbeitemark0
UksagsætraStrandaNaturbeitemark0
HabostadsætraStrandaNaturbeitemark0
MyklebustsætraStrandaNaturbeitemark0
LjøsætraStrandaNaturbeitemark0
HaugsetStrandaNaturbeitemark0
StorsætraStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Gjørva (aust og vest)StrandaNaturbeitemark0
KvanndalssætraStrandaNaturbeitemark0
Oaldsbygda: ved Seljeflotnaustet.StrandaNaturbeitemark0
Oaldsbygda: SeljeflotStrandaNaturbeitemark0
Geiranger: Nesevika ved GrandeStrandaNaturbeitemark0
Nibbedalen: SetervollenStrandaNaturbeitemark0
Nibbedalen: Beitemarker ved SæterelvaStrandaNaturbeitemark0
Fausa: KlokkarskreåStrandaRik blandingsskog i lavlandet0
Ovrå: SvarthammarenStrandaRik blandingsskog i lavlandet0
Ovrå: InstegrovaStrandaRik blandingsskog i lavlandet0
Ovrå: OvråStrandaRik edellauvskog0
Nedre LjøenStrandaRik edellauvskog0
GrandeelvaStrandaRik edellauvskog0
Tindbjørgane-ÅkernesetStrandaRik edellauvskog0
GrandeStrandaRik edellauvskog0
HysketStrandaRik edellauvskog0
Horvadraget-Knivsflåelvane (Dei sju systrene)StrandaRik edellauvskog0
FrøsyaStrandaRik edellauvskog0
Ljøvika-HammarenStrandaRik edellauvskog0
VindsnesetStrandaRik edellauvskog0
Vindsneset sørStrandaRik edellauvskog0
Røyrhusdalen: SmåhauganeStrandaRikmyr0
Røyrhusdalen: Vest for FurehaugenStrandaRikmyr0
Fausa: FausaliaStrandaRikmyr0
Stavseng vestStrandaRikmyr0
Ljøen: LjøbakkenStrandaSlåttemark1
Ljøen: Ljøbakken ved campinghytteneStrandaSlåttemark1
Ljøen: Ljøbakken, vegskråningStrandaSlåttemark1
Strandadalen: Fjørstad ved GrøtgardenStrandaSlåttemark1
Flydal, GjerdetStrandaSlåttemark1
Strandadalen: Heim-Fjørstad nordStrandaSlåttemark0
Hjellane /StrandaSlåttemark1
Geiranger: Hole oppafor nyløaStrandaSlåttemark1
Geiranger: Hole BakkebrunaStrandaSlåttemark1
Geiranger: HolebakkStrandaSlåttemark1
Geiranger - Hole SkogkviaStrandaSlåttemark1
Geirangerfjorden: KnivsflåStrandaSlåttemark1
Liabygda: Grova øvstStrandaSlåttemark1
Liabygda: HammarenStrandaSlåttemark1
Ljøen: Nedre LjøenStrandaSlåttemark1
Geiranger: Vesterås GardskrokenStrandaSlåttemark1
Vesterås, StigenStrandaSlåttemark1
Vesterås, BøkviaStrandaSlåttemark1
Vesterås, reina i BruateigenStrandaSlåttemark1
Vesterås, StorebakkenStrandaSlåttemark1
Hjellane: BjorliStrandaSlåttemark1
Vesterås; Gardskroken, Almene og TrekantenStrandaSlåttemark1
Geiranger: SkageflåStrandaSlåttemark1
AnsokStrandaSlåttemark1
KlevbergStrandaSlåttemark1
Vesterås; LitjegjerdetStrandaSlåttemark1
Litlegjerdet (Hellesylt bygdetun)StrandaSlåttemark0
Vesterås; Bruateigen, Småbakksenden, Litjebakken og Øvste StarreitenStrandaSlåttemark1
Vesterås; TrekantenStrandaSlåttemark1
KjellstadStrandaSlåttemark1
Espehjelle (Skotungane)StrandaSlåttemark1
ArnebergStrandaSlåttemark1
Vesterås SæterlihølaStrandaSlåttemark1
Fausa: BruneStrandaSlåttemark1
Sunnylvsbygda: HelbostadStrandaStore gamle trær0
Kastet IStrandaStore gamle trær0
KorsbrekkosenStrandaStrandeng og strandsump0
Geirangerfjorden: MatvikaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Sunnylvsfjorden: Åkernesodden-FlosteinfonnaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Sunnylvsfjorden: Inste ÅkernesStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Sunnylvsdalen: FrøysadalStrandaSørvendte berg og rasmarker0
SynnylvsmolskreddalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Geirangerfjorden: Bringa aust for elvaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Geirangerfjorded: Bringa vest for elvaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
FivelstadStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Løsta og VesteråsfonnaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Horvadraget-MegardsplassenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
GrinddalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
DjupdalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
HoledalenStrandaSørvendte berg og rasmarker0
DjupvatnetStrandaSørvendte berg og rasmarker0
HoledalsvatnetStrandaSørvendte berg og rasmarker0
StavbrekkaStrandaSørvendte berg og rasmarker0
VinsåsskredeneStrandaSørvendte berg og rasmarker0
Geiranger: Maråk nordStrandaUr og rasmark0
KorsbrekkeStrandaÅlegrassamfunn0
BugenStrandaÅlegrassamfunn0