Forvaltningsmerkede ulver i kart

Her kan du følge bevegelsene til forvaltningsmerkede ulver i Norge med fungerende sendere. 

 Mer om posisjonene

 

Til sammen 27 ulver er blitt radiomerket av Miljødirektoratet de siste to årene etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, hvorav 12 i 2018. Fem av GPS-senderne på ulver i Norge fungerer fortsatt og leverer data. I de andre tilfellene er ulvene døde, batteriene oppbrukt eller det er feil på sender.

Mer om kartløsningen

Av hensyn til batterikapasitet lagrer hver GPS-sender seks posisjoner per døgn, det vil si hver fjerde time. Dataene sendes per SMS en til to ganger per døgn.

Kartet vil oppdateres med siste tilgjengelige posisjoner hver dag kl. 06.00 og 18.00, men det kan variere hvor ferske data som er tilgjengelige.

Dersom en sender ikke er innenfor SMS-dekning når den skal sende, vil det ta 12 timer – 24 timer før den prøver å sende igjen. Det kan også forekomme forskjeller i leveransetidspunkt avhengig av når senderen sist sendte SMS.

Ulvesonen er avgrenset og illustert med lilla farge i kartet. I kartet vises også andre ulverevir av par og flokker helt eller delvis i Norge (revir skravert grått), og inkluderer også Osdal og Julussareviret hvor det ble gjennomført lisensfelling i januar 2018. Informasjonen er hentet fra foreløpig statusrapport for ulv i Norge pr. 8. mars 2018.

Bakgrunn

GPS-data fra ulver som vandrer ut av ulvesonen gjøres tilgjengelig fordi dyreeiere og forvaltning har behov for informasjon dersom ulvene beveger seg inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein, eller for andre som benytter områder ulvene beveger seg i.

Posisjoner innenfor ulvesonen maskeres for å beskytte ulvene fra forstyrrelser i yngletiden.

Fra september vil dataene fra forvaltningsmerkede ulver i Norge med fungerende sendere vises innenfor en rute på 10 x 10 km, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor ulvesonen.

Dette gjøres for å opplyse om hvor forvaltningsmerkede ulver oppholder seg for jegere som benytter hund i forbindelse med jakt. Miljødirektoratet påpeker at det kun er et fåtall ulver som er forvaltningsmerket, og viser til at det særlig i tilknytning til kjente ulverevir innebærer en stor risiko for at hund kan bli skadet eller drept av ulv, dersom hunder slippes løs.

Under lisensfellingsperioden vil det ikke vises data.

Periode

Innenfor ulvesonen

Utenfor ulvesonen

1. apr - 6. sep

Ingen visning av data (sendere til lederdyr kan fjernes fra visning)

Real-time data (på ungdyr/valper)

6. sep - 30. sep

Siste posisjon/individ innenfor 10x10 km rute

Siste posisjon/individ innenfor 10x10 km rute

1. okt - 23. des

Siste posisjon/individ innenfor 10x10 km rute

Ingen visning av data

24. des - avsluttet lisensfelling

Ingen visning av data

Ingen visning av data

Relatert informasjon: