Betal fiskeravgiften på Posten eller i banken

Du kan betale fiskeravgiften i skranke på Posten, i banken eller via nettbank. 

Priser for fiskeravgift 2019

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye:  
Årsavgift enkeltperson for fiske i vassdrag kr 272
Årsavgift familie for fiske i vassdrag*

kr 434

Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli kr 679
Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli kr 412

* Ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe.

Betaling av fiskeravgift via nettbank

Du kan bruke nettbanken når du betaler fiskeravgiften. Fiskeravgiften betales til

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Kontonummer: 7694 05 02620

KID nr. 00971036028

Husk å be om kvittering ved slik betaling. Kvitteringen (oblaten) du får fra banken skal limes på fiskeravgiftskortet som du signerer.

Du kan skrive ut fiskeravgiftskortet for 2019. Alternativt kan du lime oblaten på en vanlig giroblankett og fylle inn din egen signatur.

Betaling av fiskeravgift over skranke hos Posten, eller i banken

Du finner ikke lenger ferdigtrykte blanketter for betaling av fiskeravgiften. Du kan imidlertid fortsatt betale avgiften over skranke på Posten, i Post i butikk eller i banken.

Du kan fylle ut en vanlig giroblankett og betale avgiften til:

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Kontonr.: 7694 05 02620
KID nr. 00971036028

Skriv din egen signatur på kvitteringen som du tar med som bevis for at fiskeravgiften er betalt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om fiskeravgiften?

Ring tlf. nr. 465 08 029

E-post: fiskeravgift@miljodir.no

Tema

Kategori