Mal for servituttavtale

Her kan du laste ned en mal for servituttavtale som kan brukes ved sikring av friluftslivsområder. Malen må selvsagt tilpasses det aktuelle området og formålet, men hovedelementene i malen må være med i avtalen for at den skal oppfylle kriteriene for statlig økonomisk medvirkning. Ved uklarheter omkring avtalen kan det tas direkte kontakt med saksbehandler hos friluftslivsseksjonen i Miljødirektoratet

Kategori

Relaterte lenker