Informasjonsplakater for bruk i butikker

Miljødirektoratet har laget plakater som kan skrives ut og henges opp i butikker. Størrelsen er 50 x 70 cm.

Tema

Kategori