Quiz om farepiktogrammer

Bli oppmerksom på farene og unngå ulykker med kjemikalier i hjemmet. Miljødirektoratet og Norden har laget en quiz om nye parepiktogrammer.

Tema

Kategori