Storslett nasjonalparklandsby. Foto: Storslett nasjoanlparklandsby.

Storslett nasjonalparklandsby

Kommunesenteret Storslett er valgt ut som en av Norges nasjonalparklandsbyer. Her bor det om lag 2700 personer. 

Storslett presenterer det moderne Nordreisa seg med et rikt utvalg av butikker, kafeer, hotell og et godt utbygd offentlig servicenett. Fem km lengre sør langs E6 ligger Sørkjosen hvor du finner flyplassen og havneanleggene. Storslett er hovedsenter for service for Nord-Troms og har en rekke interkommunale private og offentlige tilbud.

Storslett ligger i Nordreisa kommune. Nordreisa er både kyst og innlandskommune, med Lyngenfjorden, Kvænangen og felles grense med Skjervøy ut mot storhavet, og til felles grense med Kautokeino kommune og Finland på innlandet. 10 mil av Reisaelva er lakseførende og har gitt mange laksefiskere en god opplevelse.

Sentralt i Reisaværingen står kontakten med naturen, hvor Reisaelva er veldig sentral både mentalt og kulturelt, og i  Storslett arbeides det med å utvikle sentrumsområdene til å gi gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Fra Storslett til Saraelv/Kirkestilla som er innfallsport til Reisa nasjonalpark er det 53 km langs vei. Utallig mange er de som har tatt turen i nasjonalparken med elvebåt for å oppleve Mollisfossen.