Halti nasjonalparksenter. Foto: Halti nasjonalparksenter

Besøkssenter nasjonalpark Reisa

Ved besøkssenteret for Reisa nasjonalpark kan du lære mer om samer og kveners bruk av naturen i Nord-Troms. 

Senteret ligger på Storslett i Nordreisa kommune i Halti, et bygg som også rommer turistinformasjon, bibliotek og næringshage som ble utvidet og fornyet i 2015.

Navnet Halti er hentet fra Ráisduottarháldi, grensefjellet mellom Norge og Finland der Reisa nasjonalpark starter. Den finske stavemåten er valgt ut fra at kommunen har stort innslag av kvensk befolkning og kultur.

Tilbud

  • Nasjonalparkinformasjon
  • Utstilling om naturgrunnlaget i nasjonalparken og området for øvrig, presentert via utstilling og på plasmaskjerm
  • Norsk, samisk og kvensk bruk av naturen
  • Tilbyr turer og aktiviteter og kurs i samarbeid med andre lokale aktører
  • Senteret er samlokalisert med turistinformasjonen. I Halti-bygget finnes også Nordreisa bibliotek og Halti næringshage.

Besøkssenteret består også av et kvenkultursenter. Til sammen tilbyr dette integrerte senteret utstillinger og informasjon om temaene botanikk, dyre- og fugleliv, geologi, vann og vassdrag, ferdsel, bruk og forvaltning og om kvensk vandring på Nordkalotten, næringstilpasning, kvenske opprinnelsesmyter osv.

Organisering

Senteret er midlertidig organisert som en selvstendig enhet innenfor Utviklingsavdelingen i Nordreisa kommune