Øvre Pasvik nasjonalparksenter. Foto: Øvre Pasvik nasjonalparksenter

Øvre Pasvik nasjonalparksenter

Klemt mellom Finland og Russland i Øst-Finnmark ligger Pasvikdalen og Øvre Pasvik nasjonalpark. Midt i dalen ligger nasjonalparksenteret, i tilknytning til Bioforsk Svanhovd.

Nasjonalparksenteret åpnet i 2001, og har informasjon og utstillinger knyttet til både Pasvikdalen og Øvre Pasvik nasjonalpark. Nasjonalparken ble opprettet for å verne om en av landets siste urskogområder. Furuskongen sør i Pasvikdalen er den nordvestilge utløperen av den sibirske taiga, og området er preget av østlige arter som er sjeldne i andre deler av landet. Noen av disse artene kan betraktes i den botaniske hagen utenfor nasjonalparksenteret.

Øvre Pasvik nasjonalparksenter er en integrert del av Bioforsk Svanhovd, en av 17 forskningsenheter i Bioforsk - Norsk institutt for landbruks- og miljøforskning. Bioforsk Svanhovd har eget konferansesenter, så her kan en også spise og overnatte. 

Målsetting

Målet med nasjonalparksenteret er å:

 • formidle kunnskap om det særegne ved naturen og kulturen i Øvre Pasvik nasjonalpark, og områdene rundt.
 • gi informasjon om de lokale verneområdene
 • spre kunnskap om de økologiske og historiske verdier som finnes lokalt i Pasvikdalen og i nærområdene på russisk og finsk side.
 • påvirke besøkende til å bruke områdene på en måte som ikke er i strid med vernebestemmelsene.

Tilbud

Utstillingene i nasjonalparksenteret viser områdets historie natur og kultur. I tillegg har senteret:

 • Informasjon om adkomst, transport og overnatting i tilknytning til verneområdene i regionen
 • Film om nasjonalparken med norsk og engelsk tale
 • Filmer om Pasviks grenseløse natur og og dyre/fugleliv
 • Aktivitetskrok for barn i alle aldre
 • Studieavdeling med bibliotek og PC
 • Botanisk hage, med nordlige og alpine arter
 • Kafé
 • Butikk
 • Overnattingsmuligheter