Lierne nasjonalparksenter fra Laksøen. Foto: Lierne nasjonalparksenter

Lierne nasjonalparksenter

Lierne Nasjonalparksenter ble offisielt åpnet juni 2006 som nr. 14 av i dag 15 godkjente nasjonalparksentre. Senteret er plassert i Lierne i Nord-Trøndelag sammen med bibliotek, kulturetat og eksisterende virksomhet innenfor utmark, forvaltning og næringsutvikling. Lierne Nasjonalparksenter er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella.

Her finner vi et av Sør-Norges største sammenhengende villmarksområder. Nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella utgjør en stor del av dette området. Lierne nasjonalparksenter er besøkssenter for begge nasjonalparkene.

Senteret ligger i tilknytning til kommunehuset i Nordli og er et flerbrukshus, sammen med bibliotek, kulturetat og eksisterende virksomhet innenfor utmark, forvaltning og næringsutvikling. Selve utstillingen er plassert i et nytt tilbygg, formet som en kåte.

Utstillingen ble åpnet 25. mai 2007. Den er delt inn i tre deler:

  • Forvaltningen i et historisk perspektiv, med spesiell vekt på utmarkas betydning for folk i regionen.
  • Hva er forvaltning? Det er tatt utgangspunkt i de ulike nasjonalparkområdene.
  • Presentasjon av de fire store rovdyrene, med hovedfokus på bjørn.

Utstillingen er bygd opp rundt tema ”- å leve av naturen – å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen. Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.

Organisering

Bak senteret står et interkommunalt selskap, med Nord Trøndelag Fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Steinkjer, Verdal og Grong som eiere. 
Foruten rene informasjonsoppgaver knyttet til forvaltning, natur og naturbruk i nasjonalparkene, er det eiernes ønske at selskapet skal ha en koordinerende rolle i forhold til utmarksbasert næringsutvikling i og i tilknytning til hele nasjonalparkområdet.