Spekkhoggeren slår halen i vannet for å svimeslå sild utenfor Andøy i Nordland. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Hav og kyst

Norge har store kyst- og havområder som er rike på arter og naturtyper. Menneskelig aktivitet og klimaendringer truer dette mangfoldet og skaper store utfordringer i forvaltningen av områdene. Miljøvernmyndighetenes mål er å sikre at vannkvaliteten i marine områder bidrar til å opprettholde arter og økosystemer, samtidig som hensynet til menneskers helse og trivsel ivaretas.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker