Offshorekjemikalier

Bruk og utslipp av offshorekjemikalier reguleres gjennom HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og gjennom Miljødirektoratets tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy