Fjellandskap

Fjell er arealer over eller nord for skoggrensa. Her er planter og dyr tilpasset ekstreme naturforhold, og det skal lite til for å forstyrre den fine likevekten som er utviklet gjennom tusenvis av år. De krevende miljøforholdene har ført til at fjellet har få arter sammenlignet med lavlandet. Omlag 30 prosent av Fastlands-Norge er fjell. Her kan du lese mer om overvåking av fjellrev, sædgås og hjortevilt.