Oppdatering av REACH-registrering

Registrering av stoffer i REACH er ikke en engangsøvelse. Om du har ny kunnskap om stoffet du har registrert eller situasjonenen din er endret, kan det være nødvendig å oppdatere registreringen. Det er derfor nødvendig å regelmessig vurdere behov for oppdatering.

Enhver virksomhet som fremstiller eller importerer kjemiske stoff, alene eller i stoffblanding, i mengder over 1 tonn per år, skal registrere stoffet til ECHA.

Virksomheter som har registrert stoffer er også pliktig til å oppdatere sine registreringer. Registreringen må reflektere nåværende kunnskap og informasjon som finnes om stoffet. Grunnlag for oppdatering kan for eksempel være ny informasjon om sammensetning av stoffet, ny informasjon angående effekter på helse og/eller miljø, endringer i bruk eller hvor store mengder virksomheten fremstiller eller importerer.

Evaluering

Virksomheter bør også være forberedt på at en registrering av et stoff  kan bli plukket ut til evaluering (Éen i REACH). I en evaluering vil det bli undersøkt om registreringen tilfredsstiller kravene i REACH (dossierevaluering) eller om det er behov for mer informasjon om stoffet fordi det er en bekymring om stoffet representerer en helse- og/eller miljørisiko (stoffevaluering). Stoffevaluering kan føre til en anbefaling om videre regulering av stoffet.

Les mer hos ECHA og se filmen som forklarer mer om oppdatering.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema