Invitasjon til å bistå med informasjon til forslag om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av tre fosfororganiske forbindelser. Frist for å sende inn kommentarer til ECHA er 8. februar 2018.

ECHA ber om informasjon i forbindelse med utarbeidelse av forslag om forbud mot tre fosfororganiske forbindelser; TCEP, TCPP og TDCP, i fleksibelt polyuretanskum til bruk i bl.a barnprodukter og møbler, og evt i andre produkter. Det er også mulig å kommentere ECHAs rapport som gir bakgrunnsdokumentasjon. Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av et framtidig forbud eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase. En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden. Siste frist for å sende kommentarer til ECHA er 8. februar 2018.
Les mer hos ECHA

Tema