Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen i 4-12 år for flere søkere. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer som er ført opp på vedlegg XIV til det europeiske kjemikalieregelverket REACH er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er gitt av EU-kommisjonen. Slik godkjenning kan innvilges for en begrenset periode og etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer.

EU-kommisjonen innvilget 29. november 2016 godkjenning for begrenset bruk av trikloretylen for følgende virksomheter:

  • Godkjenning for bruk i 12 år for søkeren Roquette Frères, Frankrike. Godkjenningen gjelder bruk av trikloretylen som prosesskjemikalie i biotransformasjonen av stivelse for å få betacyclodextrin.
  • Godkjenning for bruk i fire år for søkerene RAG Aktiengesellschaft og RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Tyskland. Godkjenningene gjelder bruk av trikloretylenholdige produkter ved sammenføyning og reparasjon av gummibelagte transportbånd i underjordisk gruveindustri.
  • Godkjenning for bruk i syv år for søkerene A.L.P.A. – Azienda Lavorazione Prodotti Ausiliari S.p.a. og Caffaro Industrie S.p.a, Italia. Godkjenningene gjelder bruk av trikloretylen som løsemiddel ved syntese av hjelpestoffer ved produksjon av fluoroelastomerer.

 

 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema