Mer og bedre informasjon om nanomaterialer

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har lansert et observatorie som skal gi offentligheten bedre oversikt over hvor i markedet nanomaterialer kan finnes. I tillegg har de også nylig publisert fire veiledninger for registrering av nanomaterialer i REACH.

European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)

ECHA har på oppdrag fra EU-kommisjonen lansert et europeisk observatorium for nanomaterialer ("nano observatory"). Dette er et nettsted som skal gi informasjon for forbrukere, eksperter og arbeidstakere om nanomaterialer. Informasjon skal hentes inn under ulike regelverk og fra nasjonale registre og forskningsprosjekter. Foreløpig er prosjektet i en tidlig fase og skal utvikles for å møte de behovene som brukere har for informasjon.
Les mer om EUON

Nytt veiledningsmateriell for nanomaterialer

ECHA har publisert fire veiledninger for hvordan nanomaterialer skal tas hensyn til i REACH-registreringer. Disse er ment å gjøre gjeldende informasjonskrav under REACH og hvordan de skal tolkes mer tydelige. I tillegg har ECHA laget et "beste praksis"-dokument om hvordan nanomaterialer bør registreres under REACH.
Les mer om nano-veiledningene hos ECHA 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema