Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for elleve stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 7. og 28. april 2017.

Høringene gjelder disse stoffene:

 • 2-methylimidazole (EC 211-765-7; CAS 693-98-1)
 • MCPA-thioethyl (ISO); S-ethyl (4-chloro-2-methylphenoxy)ethanethioate; S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate (EC 246-831-4; CAS 25319-90-8)
 • octamethylcyclotetrasiloxane (EC 209-136-7; CAS 556-67-2)
 • 2-methoxyethyl acrylate (EC 221-499-3; CAS 3121-61-7)
 • branched hexatriacontane (EC 417-070-7; CAS 151006-62-1)
 • diisooctyl phthalate (EC 248-523-5; CAS 27554-26-3)
 • imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-trans-chrysanthemate (EC 428-790-6; CAS 72963-72-5)
 • ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol (CAS No 125225-28-7, all stereoisomers; 115850-69-6, cis-cis racemate; 115937-89-8, cist-trans racemate) (EC -; CAS 125225-28-7, 115850-69-6, 115937-89-8)
 • L-(+)-lactic acid; (2S)-2-hydroxypropanoic acid (EC 201-196-2; EC 79-33-4)
 • Margosa, ext. [cold-pressed oil of Azadirachta indica seeds without shells extracted with super-critical carbon dioxide] (EC 283-644-7; CAS 84696-25-3)
 • silicon carbide (fibres fulfilling the WHO definition: diameter <3 µm, length > 5 µm and aspect ratio ≥ 3:1) (EC -; CAS -)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Relaterte lenker

Tema