Jegeravgiftskort 2016/2017

Jegeravgift og rapportering

Alle som ønsker å drive med jakt eller fangst i Norge, må betale jegeravgift. I etterkant av jakta sender du inn rapporteringsskjema over jakt- og fangstutbyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Jegeravgiften gjelder for hele landet og for jaktåret. Et jaktår blir regnet fra og med 1. april til og med 31. mars. Personer fast bosatt i utlandet vil få tilsendt norsk jegeravgiftskort, slik at de kan betale jegeravgifta, ved å sende dokumentasjon til Jegerregisteret på at de fyller vilkårene for å drive jakt i sitt bopelsland. Dokumentasjon må sendes via e-post, faks eller brev i god tid før jakta.

Jegerregisteret

Personer som er fast bosatt i utlandet som ikke fyller vilkårene for å drive jakt i sitt bopelsland, må bestå jegerprøven før jakt eller fangst kan utøves i Norge. Etter at du har bestått jegerprøveeksamen, sendes det en melding til Jegerregisteret i Brønnøysund. To til fem dager etter at du er registrert blir jegeravgiftskortet sendt til deg i posten. Du trenger kortet for å søke om våpentillatelse hos politiet og ved kjøp av ammunisjon i butikk.

Jegeravgiftskortet blir sendt ut til jegerne, sammen med informasjon om jakt og fangst fra Miljødirektoratet. Dette skjer hvert år i siste halvdel av mars. Giroen er påført et identifikasjonsnummer, som gjør det mulig å registrere innbetalt avgift elektronisk. Før du kan gå på jakt, må kortet være påført gyldig kvittering for betalt årsavgift.

Betal via Internett

Du kan betale jegeravgiften på Internett med Visa eller MasterCard. Betalingen blir registrert med en gang, og du kan skrive ut en midlertidig kvittering, som er gyldig i ti dager. Kvitteringen kan også sendes til e-post adressen din. Jegerregisteret sender deg deretter det ferdigkvitterte jegeravgiftskortet, eller et oblat til å klistre på ditt eget jegeravgiftskort.

Jegere som ikke har mottatt jegeravgiftskort, eller som har mistet kortet, kan bestille nytt kort fra Jegerregisteret i Brønnøysund.

eFaktura

Ønsker du å motta jegeravgifta som eFaktura i nettbanken i stedet for papirfaktura i posten, kan du inngå avtale om eFaktura i nettbanken. E-fakturareferansen er ditt jegernummer (7 siffer). Jegeravgifta kommer da som eFaktura i nettbanken i midten av mars hvert år, inkludert informasjonsskriv fra Miljødirektoratet og lenke til siden for elektronisk rapportering av jakt- og fangstutbytte hos SSB.

Når du betaler jegeravgifta vil du få et ferdigkvittert jegeravgiftskort fra Jegerregisteret i posten i løpet av 3-6 dager.

Rapportering av jakt og fangstutbytte

Alle som har betalt jegeravgift, må sende rapporteringsskjema over jakt- og fangstutbytte til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 1. mai det påfølgende året. Skjemaet blir sendt ut sammen med jegeravgiftskortet i mars/april hvert år.

Det er også mulig å rapportere elektronisk via SSBs nettsider. Der finner du også en omfattende jaktstatistikk.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker