Storøya på Fornebu er et populært friområde som er tilrettelagt som en stor park. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Nærmiljøsatsing

I nærmiljøsatsingen har vi fokus på bynært friluftsliv. Målet med satsingen er at alle i Norge skal få bedre muligheter for naturopplevelse og fysisk aktivitet nært der de bor og oppholder seg til daglig.

Relaterte lenker