Stengsler i strandsonen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Strandsonen

Miljødirektoratet arbeider for å sikre folks tilgang til strandsonen fra land og fra sjø, ivareta viktige leve- og oppvekstområder for planter og dyr og ta hensyn til landskapet. Vi har en rådgivende rolle i strandsonesaker overfor regionale og kommunale forvaltningsmyndigheter.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy