Villaksåret 2019

I 2019 går de overnasjonale organene som jobber for å bevare villaks i Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) sammen om å arrangere det internasjonale villaksåret. Miljødirektoratet leder Norges delegasjon i NASCO og har det overordnede ansvaret for markeringen i Norge.

Målet med villaksåret er først og fremst å skape bevissthet og engasjement om villaksens verdi og situasjon.

Les vår pressemelding om villaksåret her.

Vi ønsker også å styrke arbeidet med å sikre og gjenoppbygge laksebestandene og deres leveområder og øke den vitenskapelige forståelsen.

Miljødirektoratet har innledet et samarbeid med Norges jeger og fiskerforening og Norske lakseelver om å planlegge aktiviteter og lage et nasjonalt rammeverk for året.

Ønsker mangfoldig markering

Vi inviterer alle kommuner, organisasjoner, museer og andre aktører til å være med å markere villaksåret. Infokampanjer, utstillinger, folkemøter og aktivitetsbaserte arrangement kan være aktuelle tiltak i markeringsåret. Vi ønsker en mangfoldig markering både lokalt og nasjonalt, og oppfordrer til å være kreativ og gjerne samarbeide med næringsliv og andre aktører.

Det vil komme mer informasjon om rammeverk og ulike nasjonale tiltak til høsten. Aktører som ønsker å melde sin interesse og å få mer info når dette er klart oppfordres til å ta kontakt. Se kontaktinfo i høyremargen.

Logoer og visuell profil

NASCO har utviklet logoer og en visuell profil for villaksåret. Foreløpig vil vi be alle ta kontakt med Miljødirektoratet for å avklare bruk av logoen.

Miljødirektoratet deler hvert år ut tilskudd til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Det vil være mulig å søke om støtte for tiltak knyttet til villaksåret i neste søknadsrunde i 2019. Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette.

Gå til Elektronisk søknadssenter for søknadsskjema med veiledning.

Kontakt

Miljødirektoratet:

Seniorrådgiver Anne Kristin Jøranlid, fiskeseksjonen
Telefon: 975 42 352

Seniorrådgiver Dag Stian Husby, kommunikasjonsenheten
Telefon: 984 75 911

NJFF/Norske lakseelver:

Steinar Paulsen, NJFF
Telefon: 905 44 697

Tema