Regioner infisert av Gyrodactylus salaris

Vi har fram til i dag påvist Gyrodactylus salaris i 17 regioner i Norge. I to av regionene finnes fremdeles parasitten. I tre regioner er vassdragene behandlet, men ikke friskmeldt. I tillegg ble parasitten påvist på nytt i 2014 i den friskmeldte Ranaelva. Elva ble rotenonbehandlet umiddelbart etter påvisningen. Parasitten har vært påvist i totalt 50 vassdrag og 39 fiskeanlegg i Norge.

Utryddingstiltak, som fiskesperrer, kjemisk behandling i vassdrag og sanering av fiskeanlegg, har redusert utbredelsen. Per oktober 2017 er 32 vassdrag friskmeldt, det vil si at Mattilsynet anser parasitten som borte fra vassdraget.

Ytterligere 11 vassdrag er behandlet, men fortsatt ikke friskmeldt, mens sju vassdrag fortsatt er infiserte. Alle fiskeanlegg er smittefrie.

Smitteregioner

Smittede vassdrag er organisert i smitteregioner. En smitteregion er definert som et geografisk område hvor det er påvist G. salaris på viltlevende lakseunger, og hvor lakseungene kan bevege seg naturlig. Dette innebærer at bare deler av vassdraget, og deler av fjordsystemene, regnes som en smitteregion.

Du kan lese mer om foreslåtte tiltak i de ulike regionene i handlingsplanen (forslag) mot lakseparasitten G. salaris fra 2014. 

Kontakt

Jarle Steinkjer
TLF: 934 54 195

Relaterte lenker