Friskmeldte vassdrag

Av de 50 vassdragene hvor Gyrodactylus salaris har vært funnet, er 22 friskmeldt. I tillegg er 21vassdrag (Vefsnaregionen, Lærdalselva, Ranaelva, Raumaregionen og Skibotnregionen) ferdigbehandlet, og de blir overvåket med sikte på friskmelding.

Etter at et vassdrag er behandlet med kjemikalier blir det overvåket slik at vi så tidlig som mulig kan oppdage eventuelle parasitter. Dersom parasitten blir påvist igjen etter behandling må vi vurdere å gjennomføre hasteaksjoner i et begrenset område.

Det er Mattilsynet som friskmelder vassdrag. Vanligvis skjer dette ca. fem år etter en vellykket rotenonbehandling. I tabellen under finner du nøkkeltall om vassdrag/regioner som i dag er friskmeldt. Ønsker du mer informasjon om den enkelte elv, finner du det i utredning 2008-7 Evaluering av bekjempelsesmetoder for Gyrodactylus salaris. (Se menyen til høyre.)

 Vassdrag

 Fylke

Påvisning G. salaris (år) i regionen 

 Kjemisk behandling (år)

Friskmelding (år) 

Lakselva Nordland 1975 1990 1995
Beiarelva Nordland 1981 1994 2001

Fættenelva/
Langsteinelva

Nord-Trøndelag 1988 1988 1997/1998
Bævra  Møre og Romsdal 1986 1988,1989 1994
Storelva Møre og Romsdal  1990 1991 1994
Tafjordelva/ Valldalselva/
Norddalselva/ Eidsdalselva
Møre og Romsdal  1980 1986-87 og 1990* 1990 og 1994*
Aureelva/Vikelva Møre og Romsdal  1984 1988  1992
Korsbrekkelva Møre og Romsdal  1985 1986  1990
Vikja Sogn og Fjordane  1981 1981-82  1986
Steinkjervassdraget/Figga/ Lundselva Nord-Trøndelag 1980 2008-2009 2014
Røssåga/Bjerka/ Bardalselva/
Sannaelva/ Slettenelva
Nordland   1975 2003-2004  2009

*Tafjordelva ble behandlet i 1986-87, friskmeldt i 1990, de øvrige ble behandlet 1990 og friskmeldt i 1994. 

Kontakt

Jarle Steinkjer
TLF: 934 54 195

Relaterte lenker