Kalking av Maltjern (Hurdal kommune). Foto: Helge B. Pedersen

Kalking av vassdrag med laksefisk

Forsuring av vann har utryddet laksen i flere vassdrag. Kalking er med på å sikre leveområder for laksefisk. Miljødirektoratet styrer den statlige kalkingen av vassdrag i Norge.

For å lese mer om kalking av vassdrag se temasider under vann og vassdrag (lenke til høyre).

Kontakt

Helge Tjøstheim
Tlf: 452 46 454

Relaterte lenker