TEEB og næringsliv

Stadig flere næringslivsledere snakker om hvor viktig verdien av økosystemtjenester er. Er dette viktig også for norsk næringsliv? Hvordan kommer vi dit at verdier av økosystemtjenester trekkes inn i regnestykket når beslutninger tas?

En del av TEEB-studien er rettet mot næringslivet. Våren 2011 ble det arrangert en konferanse «Økosystemtjenester – relevant for næringslivet?». Seminaret var et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Storebrand.

Hovedinnledere på seminaret var økonom og leder TEEB-studien, Pavan Sukhdev, og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Albaeco, WWF, Universitetet i Oslo, Hermes og Storebrand var også en del av programmet.

Foredragsholderne representerte aktører som på ulike måter forholder seg til økosystemenes verdi som bedrifter og investorer. Næringslivets koblinger til naturkapitalen ble berørt og seminaret ble avsluttet med en paneldebatt hvor det ble diskutert hvordan investorer bør samarbeide med bedrifter for å  ivareta økosystemtjenester.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og administrerende direktør i Storebrand Idar Kreutzer, uttalte i en kronikk i Dagens næringsliv forbindelse med seminaret:

- Selv om tjenestene som naturen leverer i de fleste tilfeller fremdeles er gratis og vanskelige å måle, er det viktig at vi ikke tar disse for gitt. Det å ta vare på naturmangfoldet kan ofte stille oss overfor vanskelige valg. Vi må alle tenke ut nye og kreative løsninger, særlig fordi vi blir stadig flere her på jorda. De smarte bedriftene er de som klarer å forene slike løsninger med strategien for deres kjernevirksomhet og gjennom det skape grunnlag for økt vekst og lønnsomhet.

Arrangementet var en del av et nordisk samarbeid innenfor for næringsliv og naturmangfold. Initiativet omfattet en serie nasjonale seminarer arrangert av miljøvernmyndighetene i Danmark, Sverige, Finland og Norge i samarbeid med relevante næringslivspartnere.  Nordisk ministerråd har støttet seminarene.

For mer informasjon inkludert programmet og video-opptak av foredragene, se menyen til høyre.