Oter.

Oter

Oter overvåkes i dag ved å registrere fallvilt. Innsendingen av fallvilt er variabel, og til dels mangelfull. Prosjektet skal videreutvikle overvåkingsmetodikk for oter.

Dette skal gjøres ved å modellere oterfallviltdatabasen i GIS knyttet til ulike geografiske data, og predikere hvilke områder som egner seg for overvåking av oter. Modellen skal kvalitetssikres i felt, og gi retningslinjer for hvor nye oterregistreringer bør prioriteres gjennomført.

Prosjektet skal utvikle feltrutiner (protokoller) for å fastslå tilstedeværelse/ fravær av oter. Prosjektet skal videre evaluere endringer i oterbestanden i tid og rom ved å analysere eldre data. Denne vurderingen vil kunne bli lagt til grunn for å ekspertvurdere endringer i oterbestanden ved revisjon av naturindeksen.

Prosjektleder: Jiska van Dijk, NINA

Prosjektperiode: 1. august 2010 – 1. mai 2012

Relaterte lenker