Vindturbiner på Vågsøy i Sogn og Fjordane. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Landskap og vindkraft

Vindturbiner er blant de største tekniske inngrep som noen gang er introdusert i det norske landskapet. Vindturbinene står i de aller fleste tilfeller i sterk kontrast til det eksisterende landskapet og omgivelsene.

For å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag når man vurderer å bygge vindkraftanlegg, er det laget enkelte veiledere på dette temaet. Du finner dem i menyen til høyre.

Norges vassdrags- og energidirektorat, Riksantikvaren og daværende Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet et utkast til veileder om Konsekvensutredning av vindkraftverk – fagområdet landskap.

Norges vassdrags- og energidirektorat har hatt ansvar for at veilederen er blitt prøvd ut ved konsekvensutredning av flere vindkraftprosjekt. Med bakgrunn i erfaringene fra disse prosjektene vil det bli gjennomført en evaluering og gjort nødvendige endringer i veilederen før publisering.

Relaterte lenker