Haitenner

Suvenirer fra truede arter

Økt turisme og reiseliv fører til større etterspørsel etter suvenirer fra truede dyr og planter og legger mange CITES-arter under ekstra press. Sjekk derfor om du har lov til å ta suvenirene med hjem, før du kjøper dem på feriestedet.

Miljødirektoratet anbefaler at du ikke kjøper suvenirer fremstilt av dyr eller planter i utlandet, hvis du er i tvil om lovverket.

Hva er lov?

For å vite sikkert hvilke suvenirer du kan ta med hjem, må du sette deg inn i Washingtonkonvensjonens (CITES) regler og nasjonale bestemmelser for hvert enkelt land.

Regelverket forteller hvilke arter som er så truet at all handel med dem, eller produkter fra disse, er forbudt, og hvilke mindre truede arter, eller produkter fra disse, som du kan få tillatelse til å ta med.

Konvensjonen omfatter alle typer suvenirer fra CITES-artene og gjør ikke forskjell på hvor de kommer fra. Det spiller altså ingen rolle om suveniren er fra levende eller døde arter, ville arter eller arter avlet i fangenskap. CITES-bestemmelsene gjelder også nye eller svært gamle suvenirer og når du har funnet dem selv.

Vær oppmerksom på at du må sjekke både reglene for Norge og landet du ferierer i, før du pakker suvenirer av ville og truede arter i bagasjen. Hvert enkelt medlemsland i CITES kan innføre strengere regler enn konvensjonen og reglene kan derfor variere. I ferielandet vil ferielandets lovgivning gjelde. Ved innreise til Norge gjelder norske regler.

Norske regler

Du kan normalt ikke ta med suvenirer fra truede arter på CITES Liste I til Norge. Hvis du skal innføre suvenirer fra arter på Liste II, er det et krav at du har en eksporttillatelse fra ferielandet. Suveniren skal være til personlig bruk og du må selv ta den med hjem.

Ved innførsel av suvenirer fra Liste III-arter, slipper du eksporttillatelse hvis suveniren tas med fra et annet land enn landet som har ført arten på listen. Det krever at du kan sannsynliggjøre at suveniren opprinnelig kommer fra landet som du transporterer den fra.

Du kan ofte få tillatelse til å ta med suvenirer som er laget av mindre truede arter. Forutsetningen er at suveniren er til deg selv og at den ikke er en trussel mot overlevelse for den lokale bestanden i ferielandet.

Norske unntak

Hvis du er reisende, eller er på flyttefot, kan du ta med deg hjem en rekke produkter til Norge fra arter på CITES Liste II, uten CITES-tillatelser. Dette gjelder:

  • Kaviar fra stør (russisk kaviar), inntil 125 gram per person
  • Regnpinne (rain stick) laget av kaktusstammer, inntil tre per person
  • Krokodilleskinnprodukter, inntil fire gjenstander per person (gjelder ikke hele skinn eller hele eksemplarer)
  • Dronningkonkylie, inntil tre eksemplarer per person
  • Sjøhest, inntil fire eksemplarer per person
  • Skall av kjempemusling, inntil tre eksemplarer per person (totalt ikke over tre kg per person)
  • Korall inntil ½ kilo per person
  • Inntil 25 stilker kunstig formerte snittblomster av orkideer av slektene Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis og Vanda.

Produkter som du sender hjem til Norge, er ikke omfattet av disse unntakene.

Utenlandske regler

Du kan gjøre deg kjent med ferielandets regler ved å kontakte myndighetene i landet som gir tillatelse til utførsel av suvenirer.

USA og EU krever at enhver forsendelse med CITES-arter, eller produkter fra dem, skal ha med en CITES-tillatelse fra eksport- og importlandet. EU er også streng i sin vurdering av om handel med arter og deres produkter vil skade arten. India og Kina har forbud mot eksport av CITES-arter og deres produkter når disse er samlet inn i naturen.

Framgangsmåte

Hvis du reiser hjem til Norge med suvenirer eller produkter fra truede dyr eller planter, uten en CITES-eksporttillatelse, vil tollmyndighetene beslaglegge dem. Tilfeller som blir anmeldt, kan bli straffet med bot. Du kan kun få tillatelsen hos CITES-myndighetene i landet hvor du kjøpte suveniren. I noen land, som Australia og Grønland, kan du få tillatelsen der du kjøper suveniren.

Vakttelefon

Direktoratets vakttelefon (24 timer i døgnet) for toll, mattilsyn og politi:
930 63 971 og 465 08 723

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker