Planter

Levende planter

Hovedregelen for innførsel av planter regulert under Cites, er at nødvendig Cites-tillatelse skal følge forsendelsen om ikke annet er oppgitt. Plantearter på liste A vil kunne behandles som planter på liste B, om det kan dokumentere at de er kunstig formert og at det følger med plantesunnhetssertifikat utstedt av utførselsstatens plantesunnhetsmyndigheter. Kunstig formerte planter på liste B vil kunne unntas kravet om Cites-tillatelser om det følger med plantesunnhetssertifikatet. Ved utførsel av levende plantearter omfattet av Cites vil det måtte søkes plantesunnhetssertifikat hos Mattilsynet.

Les mer om kunstig formerte planter i kommentarer til forskriften - § 13

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke plantearter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser her.

Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for innenlands besittelse av levende planter.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker