Jakt og fiske etter CITES-arter

Mange CITES-arter er populære jakttrofeer. Nordmenn kan jakte på disse artene i andre land, dersom jakta er organisert og lovlig.

Du kan drive med troféjakt i blant annet Australia, Canada, Russland og USA, samt flere afrikanske land.

CITES kan sette kvoter for arter på konvensjonens Liste I. Det er mulig å jakte på noen arter, hvor inntektene blant annet blir brukt til å ta vare på arten.

Hvis du skal innføre jakttrofeer av arter på Liste II til Norge, må du ha en CITES-eksporttillatelse fra landet som du har jaktet i. Skal du innføre trofeer av arter på Liste I, må du i tillegg ha en norsk importtillatelse. Mattilsynet har også regler for innførsel av jakttrofeer.

Vær oppmerksom på at en CITES-tillatelse er gyldig i maks ett halvt år og at preparering av jakttrofeer kan ta lengre tid. I Afrika kan det ta opptil ett år eller mer før trofeene er ferdig preparert.

Canada, Russland og USA

I Canada, Russland og USA kan du blant annet jakte på de store rovdyrene ulv, puma, gaupe, og flere typer bjørn, deriblant brunbjørn og svartbjørn. I Canada kan du også jakte på isbjørn. Alle disse artene står oppført på Liste II.  Import av jakttrofeer krever derfor en CITES-eksporttillatelse. Et unntak er brunbjørner fra Mexico og underarten Ursus arctos isabellinus. Begge disse står oppført på Liste I og er ikke lov å eksportere.

Afrika

Mange arter i afrikanske land er ikke omfattet av CITES og er åpen for jakt. Dette gjelder for eksempel:

 • Blesbukk (Damaliscus pygargus philippsi)
 • Bushbukk (Tragelaphus scriptus)
 • Duicker (Sylvicapra grimmia)
 • Gemsbukk (Oryx gazella)
 • Impala (Aepyceros melampus)
 • Steinbukk (Raphicerus campestris)
 • Villsvin (Phacochoerus aethiopicus)
 • Gnu (fire underarter) Connochaetes taurinus
 • Eland (Taurotragus oryx)
 • Stor kudu (Tragelaphus strepsiceros)
 • Liten kudu (Tragelaphus imberbis)
 • Klippespringer (Oreotragus oreotragus)

I enkelte afrikanske land er det kvotejakt på noen arter som er oppført på Liste I. Noen av disse artene blir derfor importert til Norge. Dette krever imidlertid både en eksport- og importtillatelse. Dette gjelder eksempelvis artene:

 • Elefant (Loxodonta africana)
 • Leopard (Panthera pardus)
 • Gepard (Acinonyx jubatus)
 • Oryxantilope (Oryx dammah)
 • Hvitt neshorn (Ceratotherium simum)

Flere afrikanske arter som er på CITES liste II kan innføres til Norge dersom de følges av original CITES eksporttillatelse utstedt av myndighetene i eksportstaten. Eksempler på slike er:

 • Hartmann fjellsebra (Equus zebra hartmannae)
 • Løve (Panthera leo)
 • Ørkengaupe (Caracal caracal)
 • Flodhest (Hippotamus amphibius)

Sebra

Den vanlige savannesebraen Equus quagga (Burchells sebra), med sine fem underarter, er ikke omfattet av CITES. Du kan derfor innføre skinn fra eksemplarer av disse til Norge uten en CITES-eksporttillatelse. Dette gjelder:

 • Equus quagga granti (boehmi) - Grants eller Bohms sebra
 • Equus quagga selousi (wahlbergi) - Selous sebra
 • Equus quagga antiquorum (chapmani) - Chapmans eller Damara sebra
 • Equus quagga burchelli - Burchells sebra
 • Equus quagga quagga - Quagga sebra

Noen sebraer er omfattet av CITES og er ikke lov å jakte på. Dette gjelder:

 • Equus grevyi - Grevys sebra (liste I)
 • Equus zebra zebra - Cape mountain sebra (liste I)

Fiskefluer

Fiskefluer laget av fjær fra brokadehane (Gallus sonnerati), hår fra isbjørn eller hår fra ape er også regulert under CITES.

Vakttelefon

Direktoratets vakttelefon (24 timer i døgnet) for toll, mattilsyn og politi:
930 63 971 og 465 08 723

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker