Haitenner er populære blant turister, men vær oppmerksom på at stadig flere arter havner på CITES listen. Foto: Øystein Størkersen

Handel med trua arter (Cites)

Internasjonal handel med ville dyr og planter truer mange arter. Washingtonkonvensjonen er en internasjonal avtale som overvåker og regulerer handel og transport med trua ville arter, eller produkter fra dem, over landegrenser. Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet og vitenskapelig myndighet for avtalen.

Ny forskrift for handel med trua arter ble vedtatt i statsråd 15. juni. Bestemmelsene trådte i kraft 1. juli.

Les mer om de viktigste endringene her

Veiledning til de nye reglene

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker