Parkslirekne kommer fra Øst-Asia og ble ført inn i Europa i 1825. Fjerning av parkslirekne krever tiltak over en årrekke til alle deler av rot og stengelsystemet er fjernet og destruert. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Fremmede arter

På verdensbasis regnes skadelige fremmede arter som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Bare tap av leveområder fører til utrydding av flere arter.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy