Miljøgifter i marine organismer

Programmet inkluderer innsamling og analyse av blandprøver av blåskjell, taskekrabbe og torsk (kun i Farsund). Parameterne som er analysert er: metaller, PAH-16, PCB7, dioksiner og dioksinlignende forbindelser, øvrige klororganiske forbindelser og tinnorganiske forbindelser. Alle områder som er undersøkt i 2010/2011 er fortsatt forurenset, men sammenlignet med tidligere er trenden at nivåene av miljøgifter synker. Det er også få av lokalitetene der forurensningen overstiger EUs distribusjonsgrenser for næringsmidler.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2852
Språk:
NB

Publisert:
20.04.2012 00:00:00
Forfatter:
Norconsult
Opphav:
Klif
Omfang:
430 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema