Bruk av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn - Utredning av muligheter

Miljøgiftbudsjett og miljøgiftregnskap gir mulighet til å gjennomføre opprydding i forurensede sedimenter etter målbare parametre som er knyttet til miljørisiko og reduksjon av miljørisiko. Risikoen uttrykkes i dette tilfelle som mengde miljøgifter som spres fra de forurensede sedimentene. Et miljøgiftbudsjett vil bestå i miljøgiftspredning før, under og etter at tiltaket er gjennomført.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2804
Språk:
NB

Publisert:
20.06.2011 00:00:00
Forfatter:
Gijs Breedveld, NGI, Torgeir Bakke, NIVA, Jens Laugesen, DNV, Amy Oen, NGI, Marte Braathen, DNV, Morten Schaanning, NIVA, Espen Eek, NGI, Arne Pettersen, NGI
Opphav:
Norges geotekniske institutt (NGI)
Omfang:
71 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema