Effekter av Klifs tilsyn - Resultater fra produktkontrollen 2007-2010

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra kontroller som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har utført med importører av faste, bearbeidede produkter i 2007-2010, og den er en videreføring av en tidligere oppsummering for årene 2007 og 2008. Rapporten er utarbeidet av Kjetil Telle, SSB, på oppdrag fra Klif.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2788
Språk:
NB

Publisert:
15.12.2011 00:00:00
Forfatter:
Kjetil Telle
Opphav:
Statistisk Sentralbyrå
Omfang:
27 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema