Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2006

Rapporten presenterer resultater fra 2006 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet "Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør".


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2322
Språk:
NB

Volum:
1000/07
Publisert:
10.01.2008 13:18:00
Forfatter:
Skjelkvåle, Brit Lisa, Fjellheim, Arne, Walseng, Bjørn, Halvorsen, Gunnar, Raddum, Gunnar G., de Wit, Helen, Skancke, Liv Bente, Saksgård, Randi, Solberg, Sverre, Høgåsen, Tore, Hesthagen, Trygve, Aas, Wenche, Kaste, Øyvind, Schartau, Ann Kristin L.
Opphav:
Norsk institutt for luftforskning
Omfang:
158 s.
ISBN:
978-82-577-5229-3
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori