Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2005

Rapporten presenterer resultater fra 2005 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet "Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør". NIVA-rapport 5287-2006


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2205
Språk:
NB

Volum:
970/06
Publisert:
11.01.2008 09:14:00
Forfatter:
Walseng, Bjørn, Raddum, Gunnar G., Skancke, Liv Bente, Solberg, Sverre, Hesthagen, Trygve, Kaste, Øyvind, Fjellheim, Arne, Halvorsen, Gunnar, de Wit, Helen, Saksgård, Randi, Høgåsen, Tore, Aas, Wenche, Schartau, Ann Kristin L., Skjelkvåle, Brit Lisa
Opphav:
Norsk institutt for luftforskning
Omfang:
172 s.
ISBN:
82-577-5016-6
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori