Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport

Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2007 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør, Overvåkingsprogram for skogskader (OPS) og Program for terrestrisk naturovervåking (TOV).


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2422
Språk:
NB

Volum:
1032/08
Publisert:
08.08.2008 00:00:00
Forfatter:
Skjelkvåle, Brit Lisa
Opphav:
Norsk institutt for luftforskning
Omfang:
88 s.
ISBN:
978-82-577-5362-7
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori