Methane emissions from solid waste disposal site

I 2003 økte de norske utslippene av klimagasser med 1,3 millioner tonn. Utslippene fra avfallsdeponier utgjorde 3,7 prosent av de samlede klimagassutslippene. SFT og Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomgikk beregningene av utslippene av klimagasser fra norske avfallsdeponier i 2004, og noen av forutsetningene er endret. Dette gjelder blant annet hvor mye av avfallet som er nedbrytbart, og forutsetninger om sammensetning av deponigassen som dannes. Endringen innebærer at også de historiske utslippstallene blir korrigert. Metoden er dokumentert i denne rapporten.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2079
Språk:
EN

Publisert:
17.02.2005 09:20:26
Opphav:
Statistisk sentralbyrå
Omfang:
46s.
ISBN:
82-7655-246-3
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema