Årsrapport 2000: Seksjon for kontroll og overvåking i Grenland

Årsrapporten viser at det var små endringer i luftforurensningene i Grenland fra 1999 til 2000, men antall dager med høyt forurensningsnivå ble redusert. De årlige rapportene viser forurensningsforholdene rundt bedriftene, resultatene fra luftovervåkingen og mengdene av de forskjellige stoffene som blir sluppet ut i området. Rapporten inneholder også resultatene av SFTs kontroller og ulike hendelser ved bedriftene, samt antall klager på forurensninger SFT har mottatt fra befolkningen.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1839
Språk:
NB

Publisert:
15.01.2002 11:03:25
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
ISBN:
82-7655-432-6
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema