Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Vestfold

Som en del av prosjektet "Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold", og som en oppfølging av naturtypekartleggingen i kommunene, ble det i 2006 og 2007 gjennomført en registrering av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Vestfold

 

 


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-Utredning 5-2010
Språk:
NB

Publisert:
30.12.2010 00:00:00
Omfang:
116 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-663-9
ISBN (PDF): 978-82-7072-677-6
ISSN (Trykt): 0804-1504
ISSN (PDF): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker