Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i Midt-Norge, Møre og Romsdal og Oppdal

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Midt-Norge Møre og Romsdal og Oppdal med en vurdering av kunnskapsstatus.Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 1-2008
Språk:
NB

Publisert:
31.01.2008 00:00:00
Omfang:
128 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-734-6 
            (pdf): 978-82-7072-733-9
ISSN (trykt): 0804-1504
            (pdf): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori