Satelittbilder til kartlegging av arealdekke endringer

Satelittbilder til kartlegging av arealdekke endringer – en utprøving av metodikk for utvalgte inngrepstyper
Målet har vært å vurdere robuste metoder for kartlegging av endringer basert på satellittbilder med særlig fokus på gjengroing i kulturlandskapet. De aktuelle endringstypene er definert fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og er vurdert som vanskelig å skaffe gjennom pågående kartlegging og offentlig statistikk.

Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 8-2005

ISBN:

ISBN (trykt): 82-7072-605-2 
            (pdf):  82-7072-606-0
ISSN (trykt): 0804-1504
           (pdf): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker